info@murputs.se
+46 171 399 00

En fasad av puts är vackert

Ytan som växlar färg i ljuset och inger ett hållbart och starkt intryck

Börjar fasaden falna?

Vad ska man då tänka på när fasaden börjar rasa – för det gör till slut även en putsad fasad. En sakkunnig analys av befintligt material på fasaden är helt avgörande för vilka material och metoder som skall användas vid renoveringen. Det är extra viktigt att få denna analys om fasaden är i mycket dåligt skick, vilket oftast beror på tidigare felbehandlingar.

Vi sätter stor värde på vår yrkeskunskap och hjälper dig gärna med att se över vad din fasad är i för behov av renovering.

 

Badhusgatan Badhusgatan

 

Omputsning av kalkputsade fasader

Fasader som tidigare varit putsade med kalkprodukter ska vid renovering normalt vidarebehandlas med kalkbruk och kalkfärger. På en trästomme ska den befintliga putsen och putsbäraren avlägsnas. Ny reveteringsmatta monteras och kalkputsen byggas upp i flera lager tills erforderlig tjocklek uppnås och färgas med en kalkfärg. På en tegelstomme ska putsen avlägsnas varsamt så inte teglet skadas. Sedan byggs den nya putsen upp i flera lager tills erforderlig tjocklek uppnås och avfärgas med kalkfärg.

 

Omputsning med rotsystem

Rotsystem används i huvudsak till renovering av putsfasader, de är pålitliga, kostnadseffektiva och miljövänliga. Rotsystemen är uppbyggda av mineraliska putsprodukter med material hämtade från naturen.

Att förena rationell arbetsmetodik och miljötänkande är unika egenskaper för rotsystemen. Vilket ger bättre totalekonomi och ökat miljöansvar och därför används rotsystem i huvudsak vid nedknackning av gammal puts. Genom att den gamla fasaden i princip inte behöver någon åtgärd minimeras byggavfallet och sparar därmed både arbetstid och pengar i hyra av maskiner och ställningar mm.

Rotsystemen stänger heller inte inne fukt som kan orsaka skador, de är sk diffusionsöppna.

 

Så här fungerar putsen

Puts består av ett antal materialskikt, vart och ett med sin funktion och sammansättning, och man använder idag följande benämningar på dessa skikt:

Grundning
Grundning är ett bindemedelsrikt bruk med kalk och cement eller enbart cement som bindemedel. Vid renovering av gamla byggnader, som är kalkputsade, används ett bindemedelsrikt bruk med hydraulisk kalk. Man grundar för att säkerställa vidhäftning och för att utjämna sugningen mot underlaget.

Grovputs
Grovputs är ett bruk med kalk och cement eller hydraulisk kalk/luftkalk som bindemedel. Man grovputsar för att ge putsskiktet tillräcklig tjocklek och för att utjämna underlagets ojämnheter. Detta kalls därför utstockning.

Ytputs/färg
Utgörs som regel av ädelputs med olika sammansättning för olika strukturer och kulörer. Färger och tunnputser kan vara tillverkade med oorganiska (mineraliska) eller organiska bindemedel. Till de oorganiska färgerna hör kalk-, kalkcement-, cement-, och silikatfärger. Till de organiska hör alkyd-, latex-, oljefärg etc.