info@murputs.se
+46 171 399 00

En bra putsad fasad håller länge

Putsen mognar, djupnar i lyster och åldras med skönhet

Att använda någon form av mineraliskputs på husfasader är mycket gammal. Material och metoder har dock varierat under olika tidsepoker. Putstekniken har förändras med nya material som introducerats. Idag används praktiskt taget enbart kalkcementbruk vid nyproduktion. Idag är kunskaperna om denna brukstyp och tillhörande putsteknik mycket goda.

Den traditionella treskiktsbehandlingen med grundningsskikt, utstockning och ytskikt är det vanligaste sättet att putsa.

Låt oss göra jobbet, som Sveriges första SP certifierade putsföretag för montage av Weber P-märkta Fasadsystem Serporoc (Mineralisk puts på isolering), kan du känna dig trygg.

 

P-märkt puts med isolering– Nyproduktion på regelstomme

Weber har P-märkta fasadsystem med mineralull och traditionell KC-baserad puts. Fasadsystemet Serporoc är det första som certifierats och godkänts av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Förbättrade kontrollprogram med tredjepartskontroll, krav på certifierad entreprenör och en noggrant testad metod säkerställer funktion, kvalitet och fuktskydd.

Webers beprövade Serporocsystem är nu P-märkt enligt certifieringsregel 021 Byggsystem för ytterväggar och fasader. Godkännandebeviset är märkt med Serporoc Fasadsystem, tvåstegstätad / dränerad putsfasad med certifikats nummer SC 0238-10.

Det finns fyra olika P-märkta fasadsystem:

– Serporoc
– Serporoc MK2

Serporocsystem är ett energieffektivt mineraliskt tjockputssystem på mineralull med tjocklekar från 50-200 mm. Med sin kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Serporoc mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns. Med ett deklarerat lambdavärde på 0,037 W/mk.

– Serporoc Premium 32
– Serporoc Premium 32 MK2

Serporoc premium 32 är ett energieffektivt mineraliskt tjockputssystem på mineralupp med tjocklekar från 50 -120 mm. Med sin kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Serporoc premium 32 mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns. Detta är en högpresterande premiumprodukt med ett deklarerat lambdavärde på 0,032 W/mk.

Vindskydds skivan som isoleringen monteras mot får ej innehålla kartongpapp.

P-märkning av den färdiga fasaden eller konstruktionen kräver att den görs av en Weber certifierad fasadentreprenör som innehar kompletterande utbildning av tätningsdetaljer. Fullständig dokumentation tillhandahålls av systemhållaren, Innehavare Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber.

I den här filmen visar vi hur ett p-märkt fasadsystem monteras, med detaljerande förklaringar för infästningar och tätningar av skarvar vid tex fönster.

Puts med isolering – dränerat putssystem för både nyproduktion och renovering

Mineralisk tjockputs på väldränerad mineralull är energieffektivt och fuktsäkert som kan används på allt från småhus till industi- och offentliga byggnader, vid nyproduktion eller vid renovering då fastigheten ska tilläggsisoleras. Systemen har rörlig infästning till byggnadsstommen, vilket gör att risken för sprickor minskar avsevärt och att fasaden kräver ett minimum av underhåll.

Fasadensystemet byggs upp av rejäla putsskikt med 20mm grovputs närmast isoleringen och med ytputs av ädelputs eller mineraliska putsfärger. Putsen bildar tillsammans med isoleringen en öppen och frostsäker enhet med stor motståndskraft.

Tjockputs och mineralull i kombination med rörliga fästen ger bästa ljudreduktion.

En månghundraårig svensk byggtradition inom putsfasader ger möjligheter som inget annat fasadmaterial kan ge. Möjligheterna att variera färg och struktur är nästan oändliga. Oavsett om det handlar om klassiska fasader eller i kombination med metall, glas och keramiska plattor gör sig putsen lika bra då materialet är tidlöst.

 

Puts utan isolering

Ädelputs

En bra utförd putsad fasad kräver nästan inga underhållskostnader. Putsen mognar och djupnar i lyster och kulör samt rundar av något i strukturen de första 15 åren. Det är den vita marmorns kemiska engenskaper som gör att putsen åldras med skönhet. Efter 15 år kan det möjligen vara bra med en tvättning av fasaden.

Ädelputsen kan enkelt varieras till olika stukturer med släta och grova ytor för att skapa mönster.

Putsbruk och putsfärg låter väggen andas vilket är bra för dagens energisnåla, täta och i många fall dåligt ventilerade hus. Fukt blir inte innestängd i konstruktionen utan “vandrar” genom väggen, kondenserar i ytskiktet och torkar när solen skiner. Även inomhusklimatet blir bättre och människorna mår bättre i dessa hus.

Rotsystem

Rotsystem används i huvudsak till renovering av putsfasader, de är pålitliga, kostnadseffektiva och miljövänliga. Rotsystemen är uppbyggda av mineraliska putsprodukter med material hämtade från naturen.

Att förena rationell arbetsmetodik och miljötänkande är unika egenskaper för rotsystemen. Vilket ger bättre totalekonomi och ökat miljöansvar och därför används rotsystem i huvudsak vid nedknackning av gammal puts. Genom att den gamla fasaden i princip inte behöver någon åtgärd minimeras byggavfallet och sparar därmed både arbetstid och pengar i hyra av maskiner och ställningar mm.

Rotsystemen stänger heller inte inne fukt som kan orsaka skador, de är sk diffusionsöppna.