info@murputs.se
+46 171 399 00

Vi kan nu stolt presentera oss som Sveriges första SP certifierade putsföretag för montage av Webers P-märkta Fasadsystem

Vi kan nu stolt presentera oss som Sveriges första SP certifierade putsföretag för montage av Webers P-märkta Fasadsystem Serporoc (Mineralisk puts på isolering).  SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har den 1/9-2014 utfärdat Certifikat nr: SC0261-14.

P-märket är SP:s eget certifieringsmärke. P-märkningen grundar sig på marknadens behov, och innefattar även myndighetskrav.

P-märkning av byggprodukter får alltmer betydelse som intyg i att krav i svenska byggregler uppfylls.

 

P-märket är SP-koncernens eget kvalitetsmärke. Att en produkt eller tjänst är P-märkt betyder att den uppfyller lag- eller myndighetskrav men i många fall även högre krav. Det innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas och att installation och montage kontrolleras. P-märket är SP:s oberoende kvalitetsmärke och ges bara till företag och produkter och tjänster som genomgår särskilda provningar/kontroller.

Weber har P-märkta fasadsystem med mineralull och traditionell KC-baserad puts. Fasadsystemet Serporoc är det första som certifierats och godkänts av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Förbättrade kontrollprogram med tredjepartskontroll, krav på certifierad entreprenör och en noggrant testad metod säkerställer funktion, kvalitet och fuktskydd.

För att P-märkningen ska gälla krävs att projekteringen utförts enligt gällande anvisningar.  Vidare krävs att montering utförs av CwF-P utbildad entreprenör med giltigt utbildningsbevis för Webers P-märkta system. Fasadarbetet måste slutligen fortlöpande besiktigas och godkännas av SP så att det utförts rätt när det gäller fuktskydd av underliggande konstruktion.

Läs mer på Webers samt SP:s länkar:

P-märkta fasader

P-märkning av byggsystem för ytterväggar och fasader

Certifierad entreprenör för P-märkt byggsystem för ytterväggar och fasader 

 

 Logga smal.pub                                   P märke från google                         st-gobain-weber

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.